Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Lokala

Lokala

Varje bygghandel inom Woody är unik. Vi har ett personligt engagemang med lokal expertis och stark kännedom om vår hemort. Vi lyfter och återinvesterar i den lokala bygden. Vi kan anpassa oss efter den lokala efterfrågan på varje ort, både när det gäller produktutbud och tjänster.