Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Heta arbeten

Heta arbeten

Heta arbeten är ett samlingsnamn för de arbeten som kan riskera att orsaka brand. Vid utförande av Heta arbeten finns det specifika lagar och säkerhetsregler som du måste ta hänsyn till.

Vad är heta arbeten?

Definitionen av heta arbeten är arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådana arbeten kan inom bygg vara svetsning, lödning eller användning av snabbgående verktyg såsom en rondell. Det finns ingen exakt gränsdragning mellan vilka arbeten som är att klassa som Heta arbeten och vilka som inte är det. Om du är osäker på om ditt arbetsmoment klassas som Heta arbeten eller inte, är det säkrast att betrakta det som sådant och följa de lagar och regler som gäller.

Lagstiftning

Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Lagen om skydd mot olyckor reglerar de åtgärder som måste tilltas vid Heta arbeten. Arbetsmiljölagen beskriver det ansvar arbetsgivaren har för att skydda omgivningen och sina medarbetare mot brand. Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver arbetsgivarens ansvar att tillta skyddsåtgärder vid speciellt riskfyllda arbetsmoment såsom svetsning. Lagen om skydd mot olyckor belyser var och ens ansvar att larma vid upptäckt av brand eller olycka.

Säkerhetsregler

Svenska Brandskyddsföreningen har i samarbete med försäkringsbranschen sammanställt ett antal regler som gäller för tillfälliga Heta arbeten. Byggarbetsplatser klassas som tillfälliga arbetsplatser varför man ska följa dessa regler. För fasta arbetsplatser, ex fabriker, gäller andra regler.

Reglerna är till för att garantera din och dina kollegors säkerhet. Bryter man mot reglerna kan man vid olycka få en kraftig reducering i ersättningen från försäkringskassan, straff- och skadeståndsansvar, men framförallt kan människor skadas eller omkomma och byggnader gå förlorade.

Säkerhetsreglerna finner du i listan nedan. För att komma till Svenska Brandskyddsförening och ta del av reglernas innebörd, klicka HÄR.

 • Tillstånd
 • Säkerhetsregel 1 – Behörighet
 • Säkerhetsregel 2 – Brandvakt
 • Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig fara
 • Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
 • Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
 • Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
 • Säkerhetsregel 7 – Otätheter
 • Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning
 • Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning
 • Säkerhetsregel 10 – Larmning
 • Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning
 • Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt
 • Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt

UTBILDNING

För att få utföra Heta arbeten krävs enligt Säkerhetsregel 1 att du har behörighet i form av ett certifikat. Detta certifikat fås via utbildning. Svenska Brandskyddsföreningen utser vilka arrangörer som har befogenhet att certifiera inom Heta arbeten, för att hitta en utbildning nära dig, klicka HÄR.

TÄNK PÅ att:

 • Om du är osäker på huruvida ett arbetsmoment klassas som Heta arbeten eller ej, utgå från att det gör det och följ reglerna så undviker du en felbedömning.
 • SÄKERHETSREGLERNA för Heta arbeten är till för att skydda dig, dina medarbetare och din egendom
 • Vid utförande av Heta arbeten, använd säkerhetsreglerna som en checklista för att säkerställa att du inte missar att följa någon av dem
 • Vid osäkerhet, frågor eller funderingar, kontakta din Woody-rådgivare.

CHECKLISTA:

 • Heta arbeten har identifierats i projektet
 • Certifikat för Heta arbeten finns hos medarbetare och är giltigt
 • Arbetsmomenten följer säkerhetsreglerna