Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Säkra materialleveranser

Säkra materialleveranser

Cirka hälften av alla arbetsskador i bygg är relaterade till materialhantering. I snitt förflyttas ett material runt fyra gånger på byggarbetsplatsen innan det byggs in i konstruktionen. Genom god planering och bra kommunikation med din Woody-rådgivare och lokala anläggning kan du minska risken för skada eller olycka.

ARBETSOLYCKOR OCH LOGISTIK

Allt material som inte levereras vid rätt plats och vid rätt tid måste hanteras från lossningsplats till inbyggnadsplats i improviserade aktiviteter såsom lyft, hantering och interna transporter. Denna typ av materialhantering ligger till grund för ungefär hälften av de arbetsskador som inträffar i Sverige. Man kan minska hanteringen av material genom att få leveranser vid inbyggnadstillfället och så nära inbyggnadsplatsen som möjligt.

LEVERANSER

Inför ett större projekt kan det vara bra om man tillsammans med sin byggcoach lägger upp en leveransplan för det material ska beställas från Woody. I leveransplanen bör man sträva efter att få materialet levererat så nära inpå inbyggnadstillfället som möjligt. Det är viktigt att i god tid uppdatera sin byggcoach om ev förändringar i tidplanen som påverkar denna tid. Inför leveransmottagning är det viktigt att kommunicera lossningsplats och säkerställa att platsen är av erforderlig storlek samt ledig och åtkomlig vid tidpunkt för leverans. Tänk på att materialleveranser i områden där tredje part befinner sig kan innebära fara för denne och att extra försiktighet bör vidtas i dessa fall. Om materialet levereras olossat bör man säkerställa redan innan att rätt hjälpmedel för lossning finns tillgänglig, typgodkänd och besiktigad. Är du osäker på vilken typ av lossningsanordning som behövs för ett specifikt material, kontakta din Woody-rådgivare eller lokala anläggning så hjälper de dig.

CHECKLISTA

  • Leveransplan har upprättats tillsammans med byggcoach
  • Din Woody-rådgivare hålls uppdaterad om förändringar i tidplanen
  • Rätt lossningsanordning finns tillgänglig vid leverans
  • Lossningsanordning är typgodkänd och besiktigad