Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

De fyra vanligaste takformerna i Sverige

De fyra vanligaste takformerna i Sverige

Vilka är egentligen de vanligaste varianterna av tak i Sverige och hur ser de ut? Du hittar dem här, tillsammans med tre lite mer annorlunda val.

De fyra vanligaste takformerna i Sverige är sadeltak, mansardtak, valmat tak och pulpettak. Inom dessa typer finns det sedan olika varianter. Det finns även kreativa blandningar av olika taktyper. En sak är alltså säker: Det finns många möjligheter med tak.


Sadeltak
Den vanligaste takformen i Sverige, där taksidornas möts i taknocken och på så sätt
påminner om en ryttarsadel. Inom sadeltak finns det sedan olika lutningar och utformningar.
Vanligast är en lutning på 45° eller mer för då glider snön av enklast. En bra variant på tak.


Mansardtak
Efter franskans mansarde, vindsvåning. Även känt som brutet tak. Rent praktiskt är det ett
sadeltak som bryts av och sluttar brant nedåt sista tredjedelen. Taktypen ger generös
invändig takhöjd och rymlighet längst upp i huset och får smala hus att se större ut.


Valmat tak
En från början tysk taktyp, Walmdach, som är ett välvt tak med takfall på alla fyra sidor vilket
gör att huset ser lägre ut. Taktypen minskar husytan som angrips av regn och vind. Men
minskar även den användbara vindsytan. Finns även som halvvalmat, vanligt i Danmark och
södra Sverige. Taket har då en liten valmad gavel.


Pulpettak
En enkel takform som endast lutar åt ena hållet och då bara 3-10°. Förr vanligt på förråd, nu
även på villor. Kombineras två pulpettak får man en modernistisk variant på ett brutet tak. Ju
bredare hus, desto mindre lutning. Fungerar på hus med upp till 30 meters bredd.... Och tre mer annorlunda val:

Motfallstak har två takytor som lutar inåt mot varandra. Avvattning sker oftast med
invändiga avlopp.
Cylindriskt tak med en cylinderkrökt takyta i husets längdriktning. Vanligt på hus med
bågkonstruktion.
Flackt tak med väldigt liten lutning: 0,6-3,6 grader. Vanligt på högre hus, ofta med ett krön.
Med så här liten lutning gäller det att vara uppmärksam på avrinning och ventilation.Vi hjälper dig med ditt takprojekt!

Funderar du på att renovera eller lägga nytt tak? Besök din lokala bygghandel för att
få rådgivning och se olika sorters yttertaksbeklädnad i verkligheten. Vi har ett brett
sortiment av kvalitetsprodukter och kunniga säljare som är vana att fungera som
bollplank och problemlösare vid såväl stora som små projekt.