Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Träprodukter

Träprodukter

Det sägs att ”ett träd utan rötter står ostadigt.” Fast med en trästomme på betong är höststormen välkommen. Husets stomme är ryggraden i själva bygget. Här hittar du träprodukter såsom limträ, spontpanel, obehandlat virke, formvirke och läkt.

 • Reglar

 • Konstruktionsvirke

 • Ytterpanel

 • Sågat virke

 • Formvirke

 • Spont

 • Läkt 

 • Limträ

 • Tryckimpregnerat virke

 • Sparrar

 • Underlagsspontluckor

 • Övrigt virke