Lånesläp* Fri byggrådgivning Noga utvalda artiklar
 • Stäng
   • Öppettider

  Träprodukter

  Träprodukter

  Det sägs att ”ett träd utan rötter står ostadigt.” Fast med en trästomme på betong är höststormen välkommen. Husets stomme är ryggraden i själva bygget. Här hittar du träprodukter såsom limträ, spontpanel, obehandlat virke, formvirke och läkt.

  • Reglar

  • Konstruktionsvirke

  • Ytterpanel

  • Sågat virke

  • Formvirke

  • Spont

  • Läkt 

  • Limträ

  • Tryckimpregnerat virke

  • Sparrar

  • Underlagsspontluckor

  • Övrigt virke